لوستر

سلام خدای من

سلام همسری خوبی

دیدی به از سر خاک رفتیم خونه دخملی مهمونی

کادو خونشم بردیم

جات خیلی خالی بود 

بعد شام لوسترشونو وصل کردنخیلی خوشگل شد

دستم درد نکنه نه!!!

بازم عمه واسه فسقلی ماشین پورشه خریده

کلی خوشحال شد هی گفت:

به حسین زنگ بزنید بگید منم پورشه دارم نیشخند

/ 0 نظر / 20 بازدید