پیاده روی

سلام خدای بزرگ من

سلام همسری خوبی چه خبرا؟؟؟؟؟؟

یادش بخیر پارسال پیاده روی بود ما چشمکرو بردی تا دانشکاه ازاد رسوندی

امسال هر کاری کردم حوصله نداشتم برم

فقط حسرت خوردم

همین گریه

/ 0 نظر / 28 بازدید