صدات

سلام خدای من

سلام همسری خوبی

دیدی درست 6 ماه پیش این موقع چه هم همه ای شد

اومدم بیدارت کنم هر چی صدات زدم جوابمو ندادی

سجاد دو بغل کردم طفلی میگفت :

مادرجون بذار برم برای پدرجون اب ببرم بخوره حالش خوب بشه

بیدار بشه و.................گریهگریه


/ 0 نظر / 44 بازدید