مامانی

سلام خدای بزرگم

سلام همسری خوبی

امروز مامانی حالش خیلی بد بود از زور درد ناله میکرد

دو دفعه دکتر رفته ولی هنوز بهتر نشده

غذا از گلوش پایین نمیره گیر میکنه حالش بهم میخوره

نمیدونم چی بگم!

همش تقصیر تو که فکر مامانی نبودیناراحت

نگفتی:  بیخبر میری همه ما ی طرف اون بنده خدا با داغ تو چطوری کنار بیاد

تو که هر روز واسش ناهار میبردی

حالا چطور غذا بخوره!!!!!!!!!!!!

تو که روزی چند بار میرفتی سر میزدی

حالا همش چشمش به دره تا شاید صدای پاتو بشنو صداش کنیقلب

من اصلا طاقت دیدنشو ندارم ظهری دستشو گرفتم سرد بود

الانم میدونم حالش خوب نیست اما میدونم برم گریهگریه امونم نمیده

داغ فرزند برای مادر خیلی دردناکه مخصوصا از نوع پسر

مامانی خیلی بهت وابسته بود

خودم مادرم میدونم مامانی چی میکشه خیلی خیلی براش دعا کن 

/ 0 نظر / 21 بازدید